Commissie Vergaderingen

ALGEMEEN: de vergaderzalen worden ter beschikking gesteld in openbare gebouwen, temidden van de eigen medewerkers.
Jullie worden met klem verzocht dit te respecteren en rustig de gangen te betreden.

Mevrouw Mr. B.J. van Sminia-Meijerink
Model European Parliament Nederland
Surinamestraat 10
2585 GJ Den Haag
tel. 070 - 362 46 45 / fax 070 - 365 63 02
mob. 06 - 54 933 791
e-mail: sminia@bart.nl