Wat is het MEP

Het MEP is bedoeld om jongeren te laten proeven van de Europese politiek, zodat zij beter begrijpen hoe en waarom er besluiten worden genomen in Europa en welke de belangen er allemaal spelen. Het MEP is een simulatiespel, dat wil zeggen dat de Europese politiek nagespeeld wordt. Als lid van een landendelegatie begin je met commissievergaderingen, waarin je een bepaald probleem uit de Europese politiek bespreekt. Hiervoor verzin je samen met alle andere commissieleden een oplossing en die oplossing vat je samen in een resolutie (een soort wetsvoorstel). In de plenaire vergadering leg je vervolgens aan alle andere landendelegaties uit welke oplossing je hebt gevonden en waarom je denkt dat deze oplossing goed is. Anders gezegd: je legt de resolutie voor aan de algemene vergadering. Ook andere commissies proberen resoluties op te stellen voor problemen in Europa en leggen deze vervolgens voor aan de plenaire vergadering. Nadat er binnen de plenaire vergadering over deze resoluties gediscussieerd is, stemt vervolgens ieder delegatielid of hij voor of tegen de resolutie is. Met genoeg stemmen voor wordt de resolutie aangenomen.

Naast de verschillende commissies zijn er op de Utrechtse conferentie van het MEP ook journalisten die alle vergaderingen volgen en daar verslagen van maken. Deze verslagen komen dan, samen met wat gein en ongein, in een krant die aan het eind van het MEP Utrecht wordt uitgebracht. Soms zijn er ook fotografen en filmers bij deze journalisten. De foto's van deze site en de site zelf komen dan ook van de journalisten.
De vergaderingen wordt geleid door de voorzitters. Voor de Utrechtse conferentie zijn zij het jaar ervoor uitgekozen om naar de landelijke conferentie te gaan.
In september is er de landelijke conferentie. Het programma van 2012 geeft je vast een idee wat het ongeveer inhoudt. Je gebruikt het forum om je brainstorming, je werkstukken op te zetten en om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, elkaars tips te geven. Volg de instructie voor de opzet van je werkstukken.
In 't voorjaar van 2013 is er weer een Utrechtse conferentie! Van woensdag 9 januari tot en met vrijdag 11 januari is er weer een regionale conferentie in het nieuwe provinciehuis in Utrecht. Op de afsluitende avond op het Stedelijk Gymnasium in Utrecht worden er -meestal na een langdurig conclaaf- 10 gedelegeerden, een journalist (onder voorbehoud) en één voorzitter uitgekozen om naar de nationale congerentie (Model European Parliament) te gaan. Op deze site staan er foto's en verslagen van de conferentie van afgelopen jaar en er komen natuurlijk de nieuwe foto's op te staan, die je vervolgens zelf kunt downloaden. We wensen iedereen veel plezier hiermee!